zomer voorjaar 2017
Programma

Hear my prayer

Gebeden zijn van alle tijden, en in de loop der eeuwen zijn talrijke ervan door verschillende componisten op muziek gezet. Deze gebeden zijn ontleend aan Bijbelteksten of hymnes of maken deel uit van de mis. Het Lelikoor brengt zes ervan ten gehore: Exaudi Deus, Te Deum, Da pacem Domine, De profundis, het Pater Noster en de gebeden uit de mis. Elk gebed wordt uitgevoerd in diverse zettingen, van componisten als Purcell, Sweelinck, Pärt, Duruflé en Morales. Het oudste stuk werd in de vroege 16e eeuw door de Zwitser Ludwig Senfl gecomponeerd, het nieuwste in 2004 door de Est Arvo Pärt.

De verschillende manieren waarop de componisten muzikale invulling hebben gegeven aan de gebeden en de uiteenlopende thematiek in de teksten geven de luisteraar veel mogelijkheden om van dit programma te genieten. De een zal het concert ervaren als een muzikale caleidoscoop, de ander zal kunnen genieten van momenten van rust, meditatie of bezinning. Al met al een prachtig concert om het voorjaar mee in te luiden!

Programma:
Hear my Prayer
    Croce: Exaudi
    Gesualdo: Exaudi
    Purcell: Hear my prayer
    Michael: Höre mein Gebet
Gebeden uit het Ordinarium
    Morales: Missa Mille Regretz (Kyrie, Gloria, Agnus Dei)
Da Pacem
    Schütz: Verleih uns Frieden
    Pärt: Da pacem domine
De profundis
    Senfl: De profundis clamavi
    Praetorius: Aus tiefer Not
Te Deum
    Sweelinck: Te deum laudamus
Pater Noster
    Sheppard: The Lord's prayer
    Guerrero: Pater Noster
    Schütz: Vater unser im Himmel
    De Klerk: Pater Noster
    Duruflé: Notre Pere
Toegift
    Rheinberger: Abendlied

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg
Datum: zaterdagavond 16 maart 2019
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje, Amsterdam
Entree: €17 aan de kerk, €15 (+ €0,99 per transactie) online.
Archief: Blessed Cecilia, appear and inspire
Programma:
Ralph Vaughan Williams - Mis in g-klein (1921)
Herbert Howells - Requiem (1932)
Benjamin Britten - Hymn to St. Cecilia (1942)

Toelichting: Engeland was aan het begin van de vorige eeuw hevig geraakt en beïnvloed door de Great War van 1914-1918. In alle lagen van de Engelse samenleving en cultuur liet dit zijn sporen na. De muziek uit deze periode kenmerkt zich door een intens gevoel van vergankelijkheid en verlies, en een gevoel van weemoedigheid naar vroeger, toen alles beter leek. Het Lelikoor neemt u muzikaal mee naar deze tijd door middel van drie composities.
De mis van Vaughan Williams is slechts drie jaar na de oorlog gecomponeerd. De mis grijpt muzikaal terug op de Renaissance, maar maakt tevens gebruik van Folksong-melodieën en de voor Vaughan Williams typerende parallelle harmonieën.
Howells Requiem werd pas in 1980 vrijgegeven voor uitvoering. Aanvankelijk werd de compositie gekoppeld aan het overlijden van Howells zoon in 1935 op negenjarige leeftijd, maar uit nader onderzoek bleek dat de eerste aanzet voor het Requiem al in 1932 was gemaakt. De fijngevoelige harmonische kleurschakeringen en de keuze van de teksten maken dit tot een bijzonder persoonlijk werk.
De reis door de Engelse koormuziek uit deze periode wordt besloten met Brittens Hymn to St Cecilia. Britten componeerde dit werk in 1942 op de boot naar Amerika op een tekst van W.H. Auden. De tekst beschrijft het leven van de martelares Cecilia. Auden heeft zijn tekst echter zo geconstrueerd dat hij Britten een persoonlijke boodschap meegeeft over zijn eigen leven, en hem aanspoort om zich te bevrijden van de beperkingen van zijn Engelse omgeving.

Datum: 11 november 2018
Aanvang: 15.15 uur
Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje, Amsterdam
Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg
Archief: Psalmenconcert
Programma:
Psalm 23
· Tallis: The god of love (vs 1-3)
· Sweelinck: Mon dieu me paist
· Schütz: Der Herr ist mein Hirte
· Howells: Requiem
Psalm 121
· Sweelinck: Vers les monts j'ay levé mes yeux
· Walford Davies: I will lift up my eyes
· Howells: Requiem
Psalm 19
· Schein: Exaudiat
· Schütz: Die Himmel erzehlen die Ehre Gottes
· Gouvy: Les cieux instruisent la terre
Psalm 2
· L’Estocart - Pourquoy font bruit
· Tallis – 3rd tune – Psalm 2
· Mendelsson: Warum toben die Heiden
Psalm 43
· Scheidt: Richte mich Gott
· Mendelssohn: Richte mich Gott


Toelichting: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes – Psalm 19

De 150 psalmen van David, die precies midden in de Bijbel staan, zijn in de loop der tijd door vele componisten op muziek gezet. Ze vormen een rijke schat aan verhalen en emoties, waaruit steeds opnieuw kan worden geput en waarvan we nog altijd kunnen genieten en leren.

In het zomerconcert van het Lelikoor staan vijf van deze psalmen centraal. In psalm 2, 19, 23, 43 en 121 wordt God beurtelings geloofd, gedankt, gevreesd en om bescherming gesmeekt. We voeren van elke psalm meerdere zettingen uit in het Frans, Duits, Engels of Latijn, van componisten als Jan Pieterszoon Sweelinck, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy en Herbert Howells. De diverse composities, geschreven tussen de renaissance en de twintigste eeuw, komen uit de protestante, katholieke en anglicaanse kerk en vertonen ieder een geheel eigen stijl. Het programma toont daarmee een caleidoscoop aan invalshoeken op de psalmen, waardoor u ze met andere ogen gaat bekijken.

Datum: 16 juni 2018
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: OLVG-kapel, Amsterdam
Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg
Archief: Kerstconcert
Programma:
Francisco Guerrero - Canite tuba
Cristóbal de Morales - Veni Domine
Francisco Guerrero - Veni Domine
O magnum mysterium (Chant)
William Byrd - O magnum mysterium
William Byrd - Laetentur coeli
William Byrd - Tui sunt caeli
Alma redemptoris mater (Chant)
Ruggiero Giovanelli - Alma redemptoris mater à 8
Peter Philips - Alma redemptoris mater à 8
Jacobus Gallus - Mirabile Mysterium
Hieronymus Praetorius - A Christmas Magnificat

Toelichting: ‘Kom Heer, en laat niet op u wachten.’ De adventstijd breekt aan en kerst is weer in aantocht. De blijde boodschap van de aankondiging van de geboorte van Jezus is een aanleiding om prachtige muziek te schrijven. En in de renaissance kon men dat heel goed.

In het kerstconcert van het Lelikoor komen alle aspecten van de verwachtingen rond de kerstperiode aan bod: de bazuinen in Sion klinken, Maria wordt aanbeden als moeder van Christus, de komst van de Verlosser wordt gevierd en het wonder van de onbevlekte ontvangenis wordt bezongen. Dit alles klinkt in prachtige a-capellamuziek als het Canite tuba van Francisco Guerrero, diverse zettingen van het Alma redemptoris mater en het Veni Domine en O magnum mysterium van William Byrd.

Als laatste zingen we de lofzang van Maria in een zetting van Hieronymus Praetorius, waarbij de delen worden afgewisseld met interpolaties van de kerstliederen Joseph, lieber Joseph mein en In dulci jubilo.

Van gregoriaanse en ambrosiaanse gezangen tot aan enkelkorige en dubbelkorige werken, alle registers worden opengetrokken om het wonder te bezingen – een waar feest om naar te luisteren. Wees welkom!

Datum: 9 december 2017 / 20 december 2017
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Oranjekerk / OLVG-kapel, Amsterdam
Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg
Archief: Benedictio
Programma:
Sebastián de Vivanco - Magnificat
Tomás Luis de Victoria - Missa Salve Regina
Nicolas Gombert - Magnificat tertii et octavi toni
Gabriel Jackson - Salve Regina
Urmas Sisask - Benedictio

Toelichting: Het Benedictio, het Magnificat, het Salve Regina - het zijn tijdloze teksten, die telkens weer inspiratie bieden aan componisten. Het Lelikoor zingt een programma dat loopt van 16de-eeuwse lofprijzingen op de maagd tot hedendaagse zegeningen.

Datum: 3 juni 2017
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam
Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg, m.m.v. Wim Dijkstra (orgel)
Archief: Mors, quam amara est memoria tua

Programma:

Jean Richafort – uit Requiem: Introitus, Kyrie, Graduale
Josquin des Prez – Nymphes des bois
Orlandus Lassus – O mors, quam amara est
Thomas Weelkes – Death hath deprived me
Ildebrando Pizzetti – Messa di Requiem

Toelichting: ‘Dood, hoe bitter is de gedachte aan u’ – en hoe indrukwekkend is de muziek die over de dood is geschreven. Op 4 februari zingt het Lelikoor een a capella programma waarin de dood centraal staat. In de muziek van onder anderen Richafort, Pizzetti en Di Lasso komt de dood op diverse manieren tot uiting en is zowel hemelse kalmte als schrijnend verdriet te horen.
Centraal op het programma staan de Requiem-missen van Jean Richafort (1532) en Ildebrando Pizzetti (1923). Richafort componeerde een dodenmis die helemaal in de renaissance thuishoort. Rondom twee cantus firmus-lijnen bewegen zich vier stemmen – meestal in harmonieuze lijnen, maar zo nu en dan ontstaat er een wrange dissonant. Juist in deze clashes klinkt het verdriet door dat ten grondslag ligt aan dit Requiem: alles duidt erop dat Richafort het heeft geschreven naar aanleiding van de dood van zijn leraar Josquin des Prez.
In de jaren 1920 schreef ook de Italiaanse componist Ildebrando Pizzetti zijn Messa di Requiem op een belangrijk punt in zijn leven. Niet lang voordat hij de opdracht voor het requiem kreeg, was zijn vrouw overleden. Pizzetti’s dodenmis is diep gebed in de muziek van de middeleeuwen en renaissance, maar de afwijkende ritmes trekken het stuk in het heden en creëren een schwung die de dood op momenten lijkt te weerspreken. Aangevuld met muziek van onder meer Orlando di Lasso, Josquin des Prez en Thomas Weelkes geeft dit concert een beeld van de muziek die in verschillende tijden rondom de dood is gemaakt. Het Lelikoor laat u graag horen hoeveel schoonheid en intensiteit er kan schuilgaan in deze muzikale reflecties op de dood.

  Datum: zaterdagavond 4 februari 2017
  Aanvang: 20.15 uur
  Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam
  Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg
Archief: Bachs Hohe Messe in de Westerkerk Amsterdam
Het Westerkerkkoor en het Lelikoor, twee topkoren uit Amsterdam, bundelen hun muzikale krachten in een uniek samenwerkingsproject: Johann Sebastian Bachs Mis in b, BWV 232, beter bekend als de Hohe Messe. Deze zal op 29 oktober worden uitgevoerd in de Westerkerk te Amsterdam.

In dit grootse werk laat Bach horen welke uiteenlopende componeerstijlen hij tot in de finesses beheerst. Dit varieert van strenge Renaissance-polyfonie tot de stijl van de motetten en cantates uit zijn eigen tijd, de hoog-Barok, dat alles bijeengebracht onder een majestueuze spanningsboog. Bach heeft daarbij ook gebruik gemaakt van bestaand eigen materiaal. De Hohe Messe klinkt stralend en fris, en vertoont een volmaakte eenheid tussen tekst en muziek.

De solisten Caroline Stam (sopraan), Kaspar Kröner (alt), Mark Bonney (tenor) en Bas Kuijlenburg (bas) zijn alle vier doorkneed in het Bach-repertoire. De begeleiding is in handen van de musici van Ensemble ’t Kabinet, die spelen op barokinstrumenten. Dit jonge en dynamische ensemble, waarvan violist Daniel Boothe de leider is, legt zich toe op het ontsluiten van de dramatiek die inherent is aan de muziek uit de Barok. ’t Kabinet staat garant voor spannende vertolkingen. Het geheel staat onder de inspirerende leiding van JanJoost van Elburg, de vaste dirigent van zowel het Westerkerkkoor als het Lelikoor.

Uitvoerenden: Het Lelikoor en het Westerkerkkoor o.l.v JanJoost van Elburg
Begeleiding: Ensemble 't Kabinet
Solisten: Caroline Stam (sopraan), Kaspar Kröner (alt), Mark Bonney (tenor) en Bas Kuijlenburg (bas)
Datum: 29 oktober 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Westerkerk Amsterdam, Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
Archief: Tussen vlammende liefde en theatraal spel - muziek uit de Italiaanse barok

'Hor prendo amor per gioco’ - ‘Nu neem ik de liefde als een spel’


Op 11 juni 2016 bracht het Lelikoor in samenwerking met The Continuo Company een programma met muziek uit het Italië van de zeventiende en vroege achttiende eeuw. Een periode waarin muzikale grensverkenning plaatsvindt, en de ‘ingewikkelde’ polyfonie uit vroegere eeuwen plaatsmaakt voor duidelijke melodieën. In kerkelijke en wereldlijke muziek worden verhalen verteld op een kleurrijke en vaak theatrale wijze. De emoties spatten ervan af!

Dat geldt ook in het programma van het Lelikoor. Vlammende en verzengende liefde staan centraal in de madrigalen van Scarlatti, in het Magnificat van Durante wisselen zoete melodieën en ferme, haast geagiteerde lijnen elkaar af. Bencini laat verschillende sferen elkaar afwisselen in het tweekorige Dixit Dominus. Sigismondo d’India drijft de theatraliteit tot een uiterste: door middel van geëmotioneerde recitatieven en opgewonden uithalen brengt hij het verhaal van Dorinda die zich als berin verkleedt om de jager Silvio voor zich te winnen.

Op 11 juni worden liefde en spel in al hun facetten bezongen en blijkt hoe smal de grens ertussen is. Het Lelikoor neemt u mee door de breedte van de Italiaanse barok. Beleef met ons een barokke zomeravond!

Programma:
Pietro Paolo Bencini– Dixit Dominus(à 8)
Sigismondo d'India – Il pastor fido, madrigalencyclus uit boek VIII (à 5)
Francesco DuranteMagnificat (à 4)
Alessandro Scarlatti 
Madrigalen: Arsi un tempo, Sdegno la fiamma estinse, Mori mi dici

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v JanJoost van Elburg
Continuo: The Continuo Company van Arjen Verhage
Solisten: Esther Levin, sopraan; Teun de Vries, tenor
Datum: 11 juni 2016
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam
Archief: Dulces Exuviae - favorieten van het Lelikoor

Programma:

Pierre de la Rue – O salutaris hostia
William Byrd – O salutaris hostia
Philippe Verdelot – Ultimi miei sospiri
Philippe Rogier – Missa Ego sum qui sum – Kyrie
Adrian Willaert – Dulces exuviae
Jacobus van Vaet – Dulces exuviae
Orlandus Lassus – Dulces exuviae
Tomás Luis de Victoria – Salve Regina à 8
Josef Rheinberger – Drei geistliche Gesänge
Ralph Vaughan Williams – Rest
Claude Debussy – Trois Chansons

Toelichting: Wanneer de Carthaagse koningin Dido door Aeneas is verlaten en op het punt staat zich van het leven te beroven, spreekt zij tot haar dulces exuviae, de zoete relieken van haar leven:

  ‘Zoete relieken, zoet zolang lot en god het toelieten,
  Neem mijn ziel aan en verlos me van deze zorgen.’

  Op 30 maart geeft het Lelikoor een concert in de ons vertrouwde kapel van het OLVG. De favorieten van het Lelikoor staan in dit concert centraal: onze eigen ‘zoete relieken’ uit eerdere programma’s. In een intieme setting komen zowel oude muziek als muziek uit de romantiek voorbij. Daarbij kan de klaagzang van Dido niet ontbreken: Dulces exuviae staat in drie zestiende-eeuwse versies van Lassus, Vaet en Willaert op het programma. Ook van het kerkelijke O salutaris hostia zijn meerdere versies te horen, waaronder een ‘experimentele’ van Byrd. De zestiende en vroege zeventiende eeuw worden verder onder meer vertegenwoordigd door een achtstemmig Salve regina van Victoria. Als tegenhanger van de oude muziek staan werken uit de negentiende en twintigste eeuw op het programma. In het zalvende Rest van Vaughan Williams staat, net als in de Dulces exuviae-zettingen, het einde van een ongelukkige vrouw centraal. Debussy geeft een eigen impressionistische interpretatie van gedichten van een vijftiende-eeuwse Franse hertog. Ten slotte toont Rheinberger in zijn drie vol-romantische geestelijke liederen een volledig andere blik op religie dan gebruikelijk in de oude muziek. Van verstilde religieuze muziek tot pure romantiek – de favorieten van het Lelikoor zijn breed. Het Lelikoor neemt u door verschillende tijden en sferen mee, in de hoop dat onze favorieten ook uw favorieten worden.

  Datum: woensdagavond 30 maart 2016
  Aanvang: 20.30 uur
  Locatie: Kapel van het OLVG, Oosterpark 9, Amsterdam
  Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v JanJoost van Elburg
Archief: M.A. Charpentier - Messe (H. 3) en Te Deum (H. 145)

Programma:

 • Marc-Antoine Charpentier - Messe à 8 voix(H. 3)
Marc-Antoine Charpentier - Te Deum (H. 145)

Toelichting:  Iedereen kent wel de instrumentale prelude van Charpentiers Te Deum (H. 146) die al sinds jaar en dag klinkt als herkenningsmelodie van Eurovisie-uitzendingen. Het Te Deum (H. 145) is een stuk minder bekend. Ook dat werk voldoet echter geheel aan de drie voorwaarden voor schoonheid: consonantia (harmonie), integritas (perfectie), en claritas (schittering). Charpentier speelt met toonsoorten die elk een eigen karakteristiek hebben en een eigen emotie of energie oproepen, op het ene moment weelderig of jubelend, dan juist weer ingetogen of sierlijk. Zijn muziek kenmerkt zich door een mengeling van Franse elegantie en Italiaanse passie.
Een eerste versie van het Te Deum is waarschijnlijk in 1672 gecomponeerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit werk is geschreven ter gelegenheid van de overwinningen van Lodewijk XIV in Nederland in 1672, ons rampjaar. Dit maakt de Nederlandse première van dit stuk des te markanter.
Dat deze werken van Charpentier zelden of nooit in Nederland zijn uitgevoerd, is mogelijk te wijten aan het feit dat er geen goed leesbare editie van de muziek voorhanden is. Twee leden van het Lelikoor met expertise in de notatie van oude muziek hebben in nauw overleg met de dirigent een uitgave van beide werken gemaakt naar Charpentiers manuscript. Met dit monnikenwerk hebben ze de muziek voor hedendaags gebruik toegankelijk gemaakt.
Wij zijn zeer gelukkig met onze solisten, waarvan enkelen tevens lid zijn van Vox Luminis, een ensemble dat niet meer is weg te denken van de internationale podia. Ook het Apollo Ensemble, met topmusici afkomstig uit alle delen van de wereld, heeft haar sporen verdiend en staat garant voor passie, durf en creativiteit. Zij spelen op authentieke instrumenten, en hebben voor deze gelegenheid twee basviolen gecontracteerd.

Datum: Zondagmiddag 15 november 2015

Aanvang: 15.15 uur

Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam

Uitvoerenden: Het Lelikoor i.s.m. het Apollo Ensemble o.l.v. JanJoost van Elburg

Solisten: Zsuzsi Tóth & Amaryllis Dieltiens (sopraan), Charles Daniels & Kevin Skelton (altus), Harry van Berne & Robert Buckland (tenor), Lionel Meunier & Mitchell Sandler (bas)

Archief: Romantische koormuziek uit Noord-Europa
Programma:

Alphons Diepenbrock: Chanson d'automne en Wandrer's Nachtlied

Raymond Schroyens: Six Dickinson Miniatures

Johannes Brahms: Vineta

Rudolf Mauersberger: Wie liegt die Stadt so wüst

Edward Elgar: My love dwelt in a Northern land

Ralph Vaughan Williams: Rest

Robert Lucas Pearsall: Lay a garland

Claude Debussy: Trois chansons

Francis Poulenc: Sept chansons, 1, 2 et 5

Toelichting: Romantische koormuziek uit Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittanië en Frankrijk.

Datum: 18 april 2015, aanvang: 20.00 uur, locatie: Westerkerk, Westerstraat 138, Enkhuizen

Datum: 19 april 2015, aanvang: 15.15 uur, locatie: Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam

Entree: € 12 / € 10 (CJP, stadspas, voorverkoop)

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg

Archief: “O God, the proud are risen against me”

Programma:

  Thomas Tomkins
  O God, the proud are risen against me
  Orlando Gibbons
  O Lord, in thy wrath
  John Blow
  Salvator mundi

  Instrumentaal intermezzo

  Henry Purcell
  O God, thou art my God
  Hear me, o Lord
  Jehova, quam multi sunt

  - PAUZE -

  Marc-Antoine Charpentier
  Magnificat H 80
  Nisi Dominus

  Instrumentaal intermezzo

  Jean-Philippe Rameau
  Laboravi à 5 voix
  Marc-Antoine Charpentier
  Messe des morts à 4 voix

  Toelichting: Hoewel de oorsprong van het woord ‘Barok’ denigrerend bedoeld was, werd het in later tijden gebruikt om de decoratieve en expressieve tendensen in de schilderkunst en de architectuur te beschrijven. Al vanuit de Renaissance moest de muziek daarin zijn eigen weg vinden, en binnen Europa ontwikkelden de naties (voor zover daar al sprake van was) zich langs verschillende wegen. Algemeen wordt aangenomen dat de Barok in Italië is ontstaan en zich vandaaruit verspreidde over Europa.
  In de jaren dertig van de 17e eeuw begon zich in Frankrijk een nationale muziekstijl te ontwikkelen die zich echter meer dan 100 jaar ernstig bleef verzetten tegen de Italiaanse invloeden. In Engeland kwijnde de luister van de Elizabethaanse en Jacobijnse tijd in de periode van de Burgeroorlog en de Britse Republiek (1642-1660) weg; een korte briljante bloeitijd tegen het einde van de eeuw werd gevolgd door een vrijwel volledige capitulatie voor de Italiaanse stijl.
  In het komende programma van het Lelikoor worden de Franse en Engelse koormuziek uit de vroege periode van de Barok tegenover elkaar gezet, waardoor men een helder beeld krijgt van de verschillen in nationale stijlkenmerken en de politieke, culturele, en linguïstische invloeden. De Engelse tenor Paul Phoenix van de King’s Singers zal als een van de solisten optreden, en met name zijn bijdrage op het gebied van de Engelse taal en stijlkenmerken zal voor het koor en publiek van onschatbare waarde zijn. In de aanloop naar het concert zal hij een gespecialiseerde workshop geven aan het koor. De andere solisten zijn Marjon Strijk, sopraan, Jeroen de Vaal, tenor 2, en Mitchell Sandler, bas. Medewerking zal worden verleend door een continuo-groep samengesteld uit 4 barokspecialisten.

  Datum: 25 oktober 2014

  Aanvang: 20.30 uur

  Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 159 Amsterdam

  Uitvoerenden: Het Lelikoor m.m.v. solisten en barokcontinuo, o.l.v. JanJoost van Elburg

Archief: Het Lelikoor op Kerkentour

Programma:

  DOOPSGEZINDE KERK, aanvang 14.00 uur
 • Jacobus Clemens non Papa: Prière devant le repas & Action des graces
 • Jacobus Clemens non Papa: Psalm 31, Salich zy syn & Een lied eerbaer van die liefste
 • Jan Pieterszoon Sweelinck: Pseaume 90, Tu as esté
 • Henry Purcell: Remember not, Lord, our offences
 • Henry Purcell: Lord, how long wilt thou be angry
 • Dominique Phinot – Vivons m’amye

 • ONZE LIEVE VROUWEKERK, aanvang 15.00 uur
 • Sebastián Aguilera de Heredia: Magnificat Octavi Toni
 • Juan Gutiérrez de Padilla: Exultate Iusti
 • Antonio Stradella (of Orazio Benevoglio): Missa Ad Te Clamamus à 16 - Kyrie

 • WESTERKERK, aanvang 15.45 uur
 • Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu komm
 • Gabriel Jackson: Salve Regina 2

Toelichting: Op 18 mei gaat het Lelikoor op Kerkentour! Wij zingen deze middag op drie podia, waar u op elke locatie wordt verwelkomd door historicus Leo Boon, die een speedcollege zal geven over de bijzonderheid van de kerk. De muziek die we laten horen is net zo gevarieerd als de plekken die wij aandoen. Het repertoire gaat van Renaissance naar modern, van vierstemmige naar 4-korige muziek. In de schuilkerk zegenen we de maaltijd met Clemens non Papa en bezingen wij gebeden en psalmen van Purcell en Sweelinck, in de katholieke OLV bouwen we uit met 17e-eeuwse polyfone bezettingen uit Spanje en Mexico. Onze muzikale wandeling zal eindigen in de Westerkerk met een vertrouwd motet van Bach en het magische 8-stemmige Salve Regina 2 van de hedendaagse componist Gabriel Jackson. Het is muziek die je hemelwaarts opneemt, of je nu gelooft of niet. Het belooft een unieke en dynamische concertmiddag te worden – het Lelikoor hoopt u graag te treffen!

Datum: Zondagmiddag 18 mei 2014

Aanvang: 14.00 uur in de Doopsgezinde Kerk

Einde: rond 17.00 uur in de Westerkerk

Locaties: Doopsgezinde Kerk (de Singelkerk) aan het Singel 452, Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 220, Westerkerk aan de Prinsengracht 281

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg

Archief: Bachs Inspiratie

Programma:

 • Johann Ludwig Bach - Unsere Trübsal
 • Johann Ludwig Bach - Gedenke meiner, mein Gott
 • Johann Christoph Bach - Fürchte dich nicht
 • Johann Bach - Unser Leben ist ein Schatten
 • Melchior Franck - Cantate Domino
 • Melchior Franck - Unser Leben währet siebzig Jahr
 • Johann Pachelbel - Magnificat
 • Johann Walter - Nun bitten wir
 • Johann Walter - Veni sancte Spiritus (Komm, heiliger Geist)
 • Johann Sebastian Bach - Der Geist hilft unser Schwachheit auf
 • Johann Sebastian Bach - Komm, Jesu komm

Toelichting: Welke muziek heeft Bach mogelijk geinspireerd om hemelse muziek te componeren, met de zo eigen innerlijke symmetrie en ingenieuze structuur, die uitsluitend een genie als Bach kon bedenken. Koormuziek van zijn tijdgenoten wordt op indringende wijze in direct verband gebracht met Johann Sebastian Bach.

Datum: Zondagmiddag 3 november 2013

Aanvang: 15.15 uur

Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje, Amsterdam

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg

Archief: Spem in alium

Programma:

 • Gabriel Jackson - Cecilia Virgo
 • Philippe de Monte - Super flumina Babylonis
 • Benjamin Britten - Hymn to the Virgin
 • Herbert Howells - Requiem
 • William Byrd - O Salutaris hostia
 • William Byrd - Memento homo
 • William Byrd - Quomodo cantabimus
 • Thomas Tallis - Spem in Alium
 • Thomas Tallis - Te lucis ante terminum

Toelichting: Zondagmiddag 2 juni 2013 geeft het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg een concert in de Waalse Kerk te Amsterdam met magistrale muziek van Engelse componisten uit de 16e, 20e en 21e eeuw. De hoogtepunten van het programma zijn het imposante 40-stemmige motet Spem in alium van Thomas Tallis (1505?-1585), het ontroerende Requiem uit 1936 van Herbert Howells (1892-1983) en het indrukwekkende 12-stemmige Cecilia Virgo van Gabriel Jackson (1921). Daarnaast wordt het leven van de Renaissancecomponist William Byrd (1539/1540-1623) van verschillende kanten belicht aan de hand van drie composities waaronder een muzikale briefwisseling met zijn Vlaamse collega Philippus de Monte (1521-1603). Het innige Te lucis ante terminum van Tallis en het jeugdwerk Hymn to the virgin van Benjamin Britten (1913-1976) completeren het programma.

Datum: Zondagmiddag 2 juni 2013

Aanvang: 15.15 uur

Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje, Amsterdam

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg

Archief: Musica Dei donum

Programma:

 • Pietro Paolo Bencini: Dixit Dominus
 • Domenico Scarlatti: Magnificat à 4
 • Jan Pietersz. Sweelinck: De profundis clamavi
 • Claudio Monteverdi: Domine, ne in furore à 6
 • Philippe Rogier: Laudate Dominum
 • Hans Leo Hassler: Confitebor tibi Domine
 • Gregorio Allegri: Miserere
 • Orlandus Lassus: Musica Dei donum

Datum: Woensdag 13 februari 2013

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Kapel van het OLVG, Oosterpark 9, Amsterdam

Uitvoerenden: Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg

Toelichting: Op woensdagavond 13 februari zingt het Lelikoor een programma met prachtige muziek uit de late Renaissance en de Barok. Het koor zal verschillende psalmzettingen van Monteverdi, Bencini, Hassler, Rogier en Sweelinck ten gehore brengen. Daarnaast klinkt het vierstemmige Magnificat van Scarlatti. Hoogtepunt vormt het beroemde en mystieke Miserere van Allegri. Het programma zal worden afgesloten met een ode aan de muziek van Lassus.

Het concert vindt plaats in de fraaie in Romaanse stijl gebouwde kapel van het OLVG.

Archief: Concertinformatie Bohemian Baroque

Programma: Requiem van Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704) | Missa Sanctissimae Trinitatis van Johann Josef Fux (1660 – 1741) | Missa Domine Dominus Noster van Philippe Rogier (ca. 1561-1596)

Datum: Zondag 25 november 2012

Aanvang: 15.15 uur

Locatie: Dominucuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam

Uitvoerenden: Henriette Feith (sopraan); Annet Lans (sopraan); Jan Kullmann (altus); Jeroen de Vaal (tenor); Jelle Draijer (bas); en het English Cornett & Sackbut Ensemble / The Monteverdi Strind Band.

Toelichting: Twee bijzondere werken uit de Oostenrijkse traditie staan centraal in het tweede Jubileumprogramma van het Lelikoor op 25 november 2012, in de Dominicuskerk te Amsterdam. Beide werken zijn voor solisten, koor en orkest, waarbij dient te worden opgemerkt dat de samenstelling van het orkest zeer bijzonder is, en past in de traditie van de Kathedraal van Salzburg: vijf verschillende strijkerspartijen, waaronder een voor de relatief onbekende tenorviool, drie trombones, en een continuopartij voor fagot, violone en orgel. Daarnaast wordt, in de traditie van Biber, met scordatura gespeeld – het omstemmen van de 1e viool en de 1e altviool - om het spelen in derde positie te vermijden en de ensembleklank evenwichtiger te maken.

Het programma wordt gecomplementeerd met de 12-stemmige Missa Domine Dominus Noster van Philippe Rogier.

De Missa Sanctissimae Trinitatis is in ons land, voor zover wij hebben kunnen nagaan, nog niet eerder uitgevoerd en zal met dit concert zijn première beleven in Nederland.

Archief: Concertinformatie Dixit Dominus

Programma: Georg Friedrich Händel (HWV 232); Pietro Paolo Bencini (Capp. Giulia VI 85); Antonio Vivaldi (RV 807, Nederlandse première)

Datum: zaterdag 23 juni 2012

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Waalse Kerk (Walenpleintje 159 Amsterdam)

Uitvoerenden: Henriette Feith (sopraan); Annet Lans (sopraan); Sytse Buwalda (alt); Marc Dobell (tenor); Jasper Schweppe (bas); en het Leliconcort.

Toelichting: Dit concert zingt het Lelikoor driemaal een Dixit Dominus. We beginnen met het transparante Dixit Dominus voor dubbelkoor van de Italiaan Pietro Paolo Bencini. Minstens zo verrassend is de versie van Antonio Vivaldi. Dit opzwepende stuk is pas in 2006 ontdekt; onze uitvoering zal de Nederlandse première worden! Tot slot het magistrale Dixit Dominus van Georg Friedrich Händel. Kortom, een imposant programma dat precies past bij 25 jaar Lelikoor.